Het ontstaan van de Radioclub RSO UBA-sectie ODE Oudenaarde

Door Jo ON4CGH, Voormalig CM UBA-ODE

Vooreerst een beetje geschiedenis voorafgaand aan de stichting van onze club.

Algemeen kan men stellen dat de radiocommunicatie niet zou zijn wat ze nu is zonder het pionierswerk van de radioamateurs vanaf het begin van de 20ste eeuw. Ook in Oudenaarde waren reeds vóór Wereldoorlog II radioactiviteiten te bespeuren met ondermeer ON4DT (Albert De Temmerman), ON4KN (Jozef Thienpont) en de latere ZP9AY (Robert Godefroid, wiens Belgische roepnaam ON4AP was ) . De oorlog kwam eraan en iedereen mocht zijn boeltje afgeven aan de autoriteiten, kwestie van spionage en andere duistere activiteiten te vermijden. Na de oorlog werd het gild verder versterkt met o.a. ON4DN (Ghislain De Temmerman). Vanaf de jaren ́60 ging het verder bergop met ON5AL (Joseé Pattijn), ON4HW (Wilfried Van Heddeghem). Al die gasten waren toen lid van ons omringende clubs zoals GNT en TLS.
1965: handelsfoor Oudenaarde. “De UBA-leden Oudenaarde hebben een stand op de handelsfoor te Oudenaarde (gebouwen afgebroken kazerne) v.l.n.r. ON5AL – ON4MW – ON4VY – Xyl ON4VY – ON4KN – ON4DT”
In de jaren 70 ging het dan verder met de volgende generatie die de galènepostjes en middengolfpiraterij intussen ontgroeid was.
Vermits het aantal radioamateurs in Oudenaarde en omgeving inmiddels flink was uitgebreid, werden enkele koppen bij mekaar gestoken om in ook onze stad een UBA-afdeling op te richten. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar na de eerste vergadering in café ‘De Roden Hoed’ werd daartoe besloten met (op gevaar af enkele OM te vergeten): ON1DB (Jan, later ON7TX en allereerste CM van de club), ON1NQ (André, later ON7GQ), ON1RS (Daniël), ON6GJ (Julien), ON6PY (Rudy), ON7ME (Martin).
Als Chinese vrijwilligers werden ON1NQ en ON7ME aangesteld om de aanvraag persoonlijk te gaan overhandigen, zoals dat blijkbaar toen zo moest, aan de DM van dienst, ON5DQ (Roger). Op een winterse avond in 1978 zijn wij er toen in geslaagd ondanks de dichte mist de man zijn QTH te lokaliseren in De Pinte en alzo geschiedde. Roger kwijtte zich plichtsbewust van zijn taak en op de eerstvolgende Algemene Vergadering in 1979 werd, ondanks de afwezigheid van enig Oudenaards radioamateur, de sectie ODE in schoot van de UBA opgenomen.
De eerste belangrijke activiteit was uiteraard de velddag 1979, welke wij als ‘bleus’ toen maar voor alle zekerheid samen met de sectie Zottegem aan de ‘Vijf Lindekens’ te Rozebeke hebben georganiseerd.
De vlam was in de pan geslagen en sindsdien werd, op enkele uitzonderingen na, met wisselend succes, elk jaar binnen de sectie ODE deelgenomen aan één of meerdere velddagen, soms met aanverwante Vlaamse kermis.
Vrij snel kwamen ook de anciens, die dit gebeuren vanop enige afstand en met enige argwaan aanschouwden, zich aansluiten. We waren inmiddels in de tachtiger jaren aanbeland en in volle CB-boom werd besloten lessen te geven ter voorbereiding van het examen bij de toenmalige RTT. Dit resulteerde in een forse uitbreiding van het ledenbestand, met of zonder licentie (de zogenaamde ONL’s).
Na verschillende omzwervingen in achterzaaltjes van café’s en andere drankslijterijen, kregen wij vrij vlug en vooral dankzij de toenmalige burgemeester van onze stad, Jozef Thienpont ON4KN, in 1980 een lokaal van de stad toegewezen op de eerste verdieping van de onderwijzerswoning aan de Woeker.
Daar bleven wij tot eind de jaren 90 toen het gebouw werd gerestaureerd en we noodgedwongen moesten verhuizen naar ons huidig lokaal in het Poortgebouw van de Abdij Maagdendale.
Behalve de tweewekelijkse vergaderingen (die toen nog op donderdag doorgingen, kwestie van een beetje een rem te zetten op het ‘blijven plakken’, want ’s anderendaags moest er nog gewerkt worden) waren in die beginjaren de vossejachten, die toen nog bij nacht en ontij werden georganiseerd, de clubactiviteit bij uitstek.
In deze periode was er ook de wekelijkse sked op maandagavond (op 20 of 15m) met ZP9AY in Paraguay (Encarnaçion), waarbij ON4DT steevast als gangmaker optrad.
Na het SK van Robert werd de fakkel nog een tijdje overgenomen door ZP9PG (Patrick, kleinzoon van Robert) en later nog door Annie (XYL ZP9AY) die in 1981 nog eens op bezoek is geweest.
Er werd ook deelgenomen aan diverse opendeurdagen en manifestaties waarbij vooral oude telexmachines en ATV op 70cm publiekstrekkers waren. Misschien nog vermeldenswaardig uit deze periode zijn de exploten van Fons Oerlemans (ON4AXA/MM), die met zijn zelfgemaakt vlot de Atlantische Oceaan overstak en waarbij o.a. ON5AL (José) voor de nodige radioverbinding met het thuisland zorgde.
Zo kabbelde de tijd verder tot begin de jaren 90 het digitale tijdperk zich aandiende. Dit was een kolfje naar de hand van ON6GJ die, ook onder impuls van ON5FS, later de auteur van de gateway naar HF, de packet node annex BBS op poten zette.
Dankzij onze toenmalige erevoorzitter ON4KN, mochten wij onze node oprichten op het torentje op het domein van de familie Thienpont op de Edelareberg.
Het Kezelfort
Na het SK van Jozef dienden we dan een andere lokatie op te zoeken om zo via het QTH van ON4AEE (Dirk) op huidige lokatie aan de Hauwaert op het terein van carrosserie Geenens te Mater te belanden.
Door het wegdeemsteren van packet radio wegens de snelle doorbraak van het internet, geraakten ON6GJ en co op de dool, tot Julien op de proppen kwam met de ATV-repeater. Na enige experimenten vanop de lokatie in Mater ging onze vrome wens in vervulling met het ter beschikking krijgen van de unieke lokatie op de Sint-Walburgatoren te Oudenaarde.
ON0TV werd al gauw een begrip in de ATV-wereld, inmiddels verder aangevuld met een heuse digitale TV-repeater op 70cm, eveneens opgesteld te Mater.
Een voorlopig hoogtepunt in de annalen van onze club is ongetwijfeld de succesvolle samenwerking met het  BernardusTechnicum ( destijds nog het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas ), hetgeen resulteerde in de gedenkwaardige verbinding met astronaut Frank De Winne aan boord van het ruimtestation ISS op 19 september 2009.
Als gevolg daarvan werden wij als het ware overspoeld met vragen van tal van geïnteresseerden in onze hobby en werd overgegaan tot het opstarten van de cursus ‘Basisvergunning’, zodat ons ledenbestand nieuwe zuurstof kreeg toegediend met de aankomende jeugdige radioamateurs, die ongetwijfeld zullen zorgen voor een waardige opvolging van en continuïteit in de club.