Agenda vergadering 5 mei

Doelstellingen nieuwe CM

Werking van de sectie ODE + takenlijst bestuursleden (lees het afzonderlijk document Functiebeschrijving van de bestuursleden ODE.pdf op de ODE-website)

Activiteiten voor de ODE-agenda

Aanvragen subsidies aan de stad en aan de UBA

Status van het ON3-examen

Status ATV repeater

Diverse

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws