OT70ODE

OT70ODE is actief op:

Er nemen 59 UBA secties deel aan dit speciaal event: OT70ACC, OT70ALT, OT70ARA, OT70AST, OT70ATH, OT70ATO, OT70BDX, OT70BFA, OT70BSE, OT70BTS, OT70BXE, OT70CRD, OT70CLR, OT70CPN, OT70DIG, OT70DST, OT70EKO, OT70ERA, OT70GBN, OT70GDV, OT70GNT, OT70GTM, OT70HCC, OT70HRT, OT70KTK, OT70LGE, OT70LIR, OT70LLV, OT70LUS, OT70LVN, OT70MCL, OT70MLB, OT70NBT, OT70NLB, OT70NNV, OT70NOL, OT70ODE, OT70ONZ, OT70ORA, OT70OSA, OT70OSB, OT70OST, OT70PHI, OT70RAM, OT70RAT, OT70RCA, OT70RSX, OT70SNW, OT70THN, OT70TLS, OT70TRA, OT70TWS, OT70UBA, OT70WLD, OT70WRA, OT70WRC, OT70WTO, OT70YLC, OT70ZTM. De vergunning OT70ODE mag enkel gebruikt worden tijdens de maand mei 2018.

– Er mag op alle HF-banden gewerkt worden.
– Er mag in allerlei modes gewerkt worden, ook de digitale modes.
– Om het evenement extra in de kijker te zetten zal aan de activiteiten een herinneringsdiploma worden gekoppeld, dat door iedereen die een nader te bepalen aantal OT70xxx stations werkt, te behalen zal zijn.
– Ook een klassement voor de deelnemende gewesten die hun OT70xxx clubcall activeren is voorzien. Daartoe is een webpagina opgezet die een online logcheck aanbiedt en de aanvraag van het diploma automatiseert. Dit is te vinden is op het webadres http://70.uba.be. Over de registratie zullen de CM’s van de deelnemende secties binnenkort de nodige instructies ontvangen van de webmaster.
– De gedownloade logboeken worden automatisch gekoppeld aan een account op Clublog (https://clublog.org). U hoeft niets te doen voor het beheer van Clublog, alles wordt voor ons gedaan, deelnemende exploitanten hoeven alleen hun logbestand in ADIF-formaat te verzenden op de site 70.uba.be. OQRS wordt aangeboden via de speciale pagina van Clublog. Ter herinnering, OQRS is een manier om rechtstreeks een QSL-kaart aan te vragen. De UBA beheert ook deze verzoeken. U hoeft zich geen zorgen te maken over het beheer van QRZ.com, de UBA zorgt er ook voor.
– Hetzelfde geldt voor het beheer van QSL-kaarten via het bureau, alles wordt ondersteund door de UBA.
– In CQ-QSO 5/6 zal een artikel gepubliceerd worden met alle informatie over de aangeboden herdenkingsteksten en de aanvullende wedstrijden. Er zullen diploma’s beschikbaar zijn voor alle OM’s die verbinding gemaakt hebben met 10, 20 of 30 verschillende OT7Ø-stations. Ook de sectie met het grootste aantal QSO’s met zijn OT7Ø roepnaam zal ook een prijs ontvangen!

Het succes van dit evenement zal voornamelijk bepaald worden door twee factoren die wij zelf in handen hebben:
• Veel QSO’s maken op de verschillende banden in alle mogelijke modes
• De frequente download van het log in ADIF-formaat via de logcheck webpagina (bij voorkeur dagelijks en minstens tweemaal per week). Anders worden QSO’s niet geregistreerd en kunnen uw gecontacteerde stations hun diploma niet halen.

Organisatie binnen onze club dankzij:

ON6PY, Rudy
Club Manager